‘Revalidatie en psychiatrie: hand in hand?’

Doelstelling:

We leven in een maatschappij waar de druk om betere outcomes binnen steeds kortere vooropgestelde deadlines te halen toeneemt. De sterke motivatie en aanpak van behandelaars om tot goede resultaten te komen, staan vaak lijnrecht tegenover het denkproces van de revalidant en zijn familie die bezig zijn met verschillende stadia van rouw, verwerking en zoektochten naar de toekomst. Dit kan leiden tot misverstanden, onderlinge spanningsvelden en zelfs conflicten wat een efficiënte samenwerking en het verhoopte resultaat ondermijnt.

Met deze studiedag trachten we nieuwe inzichten te geven in de processen die de revalidant en zijn familie doorlopen, richtlijnen tot effectieve communicatie en strategieën tot efficiëntere samenwerking.

Programma:

8u30 onthaal
9u verwelkoming en inleiding Dhr. M. Celis
9u10 Verliesverwerking: een "normaal" proces Mevr. A. Gielen
10u Pauze
10u30 Eerste hulp bij psychiatrische problemen Mevr. K. Vandenbergh
12u Lunch en bezoek sponsorstands
13u30 improvisatietheater Inspinazie
14u20 Workshops

keuze 1: NAH en psychiatrische problematiek

keuze 2: dwarslaesie en psychiatrische problematiek

keuze 3: MS en psychiatrische problematiek


prof. dr. E. Lannoo

mevr. C. Vandeput

mevr. E. Vanzeir

15u30 Mindfullness: een manier van zelfzorg Mevr. E. Vanzeir
16u Afsluiter

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • ARJO HUNTLEIGH
  • HOLLISTER
  • BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
  • METRA
  • TELEFLEX

Presentaties