“Communicatie in de revalidatie… tell-us something”

VRIJDAG 15 APRIL 2016

Doelstelling

Communicatie in de 21ste eeuw heeft een vlucht vooruit genomen. Computers, tablets, smartphones, … hebben zich in onze dagelijkse communicatie gemengd. In de zorg is deze evolutie eveneens voelbaar.

Het papieren dossier werd een elektronisch dossier. De computer volgt ons tot bij onze patiënten. En onze patiënten hebben hun computers en smartphones waarmee ze ons volgen of onze werkwijzen willen bijsturen. Ondanks deze technologische evoluties merken we dat persoonlijke communicatie – face-to-face – nog steeds belangrijk blijft. Dit is niet alleen belangrijk naar onze revalidant toe, maar zeker binnen de teams waarin we werken. Dit geldt niet alleen monodisciplinair, maar ook multi – en interdisciplinair. Revalidatiezorg werkt reeds langer multidisciplinair. Deze werkwijze wordt meer en meer overgenomen door andere zorgprogramma’s. Maar ook al werken we reeds lange tijd multidisciplinair, we merken op dat dit nog steeds moeillijk blijft. Hoe brengen we de verschillende disciplines, met elk hun kennis en vaardigheden, op een goede manier bij elkaar zodat samenwerken een win-winsituatie wordt?

Monodisciplinair, binnen eenzelfde discipline, merken we op dat boodschappen niet altijd worden doorgegeven. Noodzakelijke dingen worden soms niet gebrieft, faits-divers weer wel. Of soms briefen we te veel met een gekleurde bril op. Kan bedside shift reporting hierop een antwoord bieden? Of bestaan andere mogelijkheden?

Naast de mondelinge briefing wordt schriftelijke briefing onder de loep gehouden. Volgens de rechten van de patiënt heeft elke patiënt inzage in zijn dossier. Tegenwoordig wordt daar meer en meer gebruik van gemaakt. Het wordt dus belangrijk hoe we de notities neerschrijven in het dossier. Hoe kunnen we dit op een correcte wijze doen? Wat is belangrijk om te noteren? Waar gaan de meeste klachten over?

Last but not least, de multimedia. De gezondheidszorg wordt hier ook onderhevig aan. Google, facebook, twitter verscheidene apps, …. . Zijn ze een hulpmiddel of een bedreiging?

Kom naar onze studiedag op vrijdag 21 april! En krijg een antwoord op bovengestelde vragen !

Programma:

8u30 onthaal
9u inleiding
9u10 Patiëntgebonden communicatie m.b.v. ISBARR: enkele concrete praktijkvoorbeelden Dhr. J. Van Daele en mevr. S. Van Belle
10u05 Bedside shift reporting Dhr. S. Malfait
11u pauze
11u30 Interdisciplinair samenwerken: eenheid in de veelheid Dhr. M. Andriessen
12u30 Prijs van de Revalidatieverpleegkunde
12u40 Lunch + Bezoek aan de sponsorstands
14u00 Inleiding
14u10 Het verpleegkundig dossier: wie leest er mee? Mevr. N. Renneboogh
15u00 (Revalidatie)zorg 2.0: meer dan dokter Google alleen Dhr. D. Nijs
15u50 Tell-us cards Mevr. E. Lust
16u40 Afsluit
17u Receptie

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • TELEFLEX MEDICAL
  • HOLLISTER
  • BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
  • LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO
  • ONTEX