UPDATE BASISZORGEN 2.0

VRIJDAG 15 APRIL 2016

Doelstelling

Revalidatie begint met het verlenen van preventieve zorg, onmiddellijk na het ontstaan van een aandoening of stoornis. Deze zorgverlening wordt verdergezet tijdens de herstel- en verdere revalidatiefase.

De revalidatieverpleegkundige wil de huidige lichamelijke en geestelijke toestand van de revalidant behouden en vermijden dat secundaire gevolgen optreden, vb. decubitus, constipatie, pijn, spasmen, ….

Deze studiedag focust zich op het verlenen van basiszorgen aan het hoofd van de revalidant. Een hoofd draagt immers de identiteit van de revalidant. Via mimiek worden veel non-verbale signalen gegeven, extra aandacht voor het hoofd is dus op zijn plaats. Als eerste wordt de medische achtergrond geschetst waaronder neurologische stoornissen die problemen kunnen veroorzaken m.b.t. de houding en functies van het hoofd. Het ademen en slikken zijn eveneens functies die aan het hoofd zijn verbonden. Op het vlak van ademen kan een ondersteuning via canule nodig zijn. De verschillende soorten canules en aandachtspunten bij de verzorging komen aan bod. We staan stil bij het slikken en het ‘aspireren’ van de revalidant. Vervolgens hebben we aandacht voor de houding van het hoofd. Hier worden aandachtspunten en tips aangereikt voor hoe we een goede hoofdhouding kunnen bereiken en bewaren. Tot slot sluiten we de voormiddag af met verdieping over de mondhygiëne. Prof. De Visschere zal ons praktische handvaten aanreiken over hoe we goede mondzorg op vlak van preventie en behandeling kunnen uitvoeren bij revalidanten.

De namiddag wordt volledig gewijd aan het thema spasticiteit. Spasticiteit is een veel voorkomend gevolg van neurologische aandoeningen. Opnieuw wordt eerst de medische kant toegelicht. Daarna kijken we hoe we spasticiteit kunnen voorkomen en behandelen door middel van goede positionering. Ondanks goede positionering kan de revalidant nog steeds pijn ervaren. Wat is de oorzaak van de pijn? Is dit pijn ten gevolge van de spasticiteit, of is het neuropathische pijn? Wat is neuropathische pijn? Hoe kunnen we dit erkennen?
Met duidelijke antwoorden sluiten we deze studiedag af.

Programma:

9u Verwelkoming en inleiding dhr. M. Celis
9u10 Neurologische stoornissen dr. N. Draulans
9u45 Canuleproblematiek bij dysfagie dr. K. Bonte
11u Hoofd – zakelijk gezien … dhr. P. Popelier
11u35 Durf denken en durf doen prof. dr. L. De Visschere
13u50 inleiding
14u00 Spasticiteit: pathofysiologie & behandeling dr. N. Draulans
14u30 Hoe spasticiteit te ruste leggen: positionering als hulpmiddel dhr. P. Popelier
15u00 Pijn: van bevragen tot aanpak dhr. K. Bernar
15u45 Vraagstelling
16u00 afsluiting

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • TELEFLEX MEDICAL
  • HOLLISTER
  • HOSPITHERA
  • WELLSPECT
  • LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO