Seksualiteit & Burn out: “Doorbreek de taboes”

vrijdag 8 mei 2015

Doelstelling

Op vrijdag 8 mei 2015 houden we onze 20ste BVRV-studiedag. Op deze jubileumeditie willen we twee uiteenliggende thema’s toelichten waarmee we op de werkvloer en daarbuiten regelmatig in aanraking komen nl. enerzijds seksualiteit bij mensen met een motorische of neurologische beperking en anderzijds burn out. Beide thema’s leven nog vaak in de taboesfeer, waardoor de bespreekbaarheid niet evident is.

Het thema seksualiteit komt in de voormiddag aan bod. Een samenloop van factoren bepaalt meestal de seksuele problemen bij mensen met een beperking. Vanuit medisch en psychotherapeutisch oogpunt worden de verschillende vormen, oorzaken van deze problemen en de benadering ervan toegelicht. Nadien zullen een verpleegkundig specialist en een ervaringsdeskundige vanuit de praktijk toelichting geven. We sluiten de voormiddag af met een plenum.

In de namiddag wordt het thema ‘burn out’ besproken. In onze maatschappij worden we vaak met deze problematiek geconfronteerd. Medewerkers in de gezondheidszorg staan hoog op de lijst risicogroepen, gevoelig aan een burn out. Daarom willen we vanuit ‘zorg voor de medewerker’ en ‘zelfzorg’ dit thema aan bod laten komen. Vanuit verschillende invalshoeken tracht dhr. Thomas inzicht te bieden in het ontstaan, herkennen, mogelijke valkuilen en de behandeling van burn out. Op interactieve wijze krijgen we een beeld hoe groot het risico op burn out aanwezig is en hoe we aan preventie kunnen werken.

We sluiten deze 20ste BVRV-studiedag af met een drink.

Programma:

8u30 onthaal en koffie
9u Verwelkoming en inleiding dhr. M. Celis
9u10 Seksualiteit en fertiliteit bij personen met een handicap dr. C. Kiekens
9u55 Praten over seksualiteit: wat, waarom en hoe? mevr. I. Blockmans
10u40 pauze
11u10 Verpleegkundig specialist seksualiteit op reva-afdeling mevr. D. Daemen
11u10 Passen seksualiteit en dwarslaesie in hetzelfde plaatje? Mijn persoonlijke ervaring. mevr. I. Blockmans
12u15 Vraagstelling
12u30 lunch
13u30 inleiding (moderator: dhr. G. Van de Velde) dhr. M. Celis
13u35 Burn out een multidimensionele visie met praktische adviezen dhr. B. Thomas
15u50 afsluiting
16u00 drink

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • TELEFLEX
  • HOSPITHERA
  • WELLSPECT
  • LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO
  • HOLLISTER

Presentaties