‘REVALIDATIEVERPLEEGKUNDE’

®evolutie in de klinische zorg Vrijdag 17 oktober 2014

Doelstelling

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal patiënten met multipele gezondheidsproblemen in de ziekenhuizen toe. Deze evolutie is ook merkbaar binnen de revalidatiecentra. Hierdoor kunnen de revalidatie-units zich niet meer beperken tot mooi afgebakende zorgprogramma’s. Bij het verwezenlijken van de revalidatiedoelstellingen dient de revalidatieverpleegkundige zich meer en meer te focussen op de vaak complexe klinische zorg bij de unieke patiënt. Het is bijgevolg belangrijk dat de verpleegkundige zijn/haar klinische kennis en vaardigheden up-to-date houdt.

Via deze studiedag willen we hier de nodige aandacht aan schenken en dit door vier klinische topics te belichten. In de voormiddag trachten de sprekers hun deskundigheid op vlak van kennis, nieuwe invalshoeken, preventie en behandeling via hun presentatie toe te lichten. In de namiddag zullen we de vier besproken thema’s vanuit de praktijk benaderen. Hier zal men tips meekrijgen die toepasbaar zijn wanneer men met dergelijke problematiek op de werkvloer wordt geconfronteerd.

Je kan aan 2 van de 4 aangeboden workshops deelnemen. Bij de voorinschrijving moet je je keuze kenbaar maken. Deze workshops worden op interactieve en klinische wijze gegeven met voldoende ruimte voor vraagstelling.

Tot slot wordt de tweejaarlijkse ‘Prijs van de Revalidatieverpleegkundige’ uitgereikt, waarna we eindigen met een drink.

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • TELEFLEX
  • HOSPITHERA
  • WELLSPECT
  • LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO
  • HOLLISTER

Presentaties