‘Decubitus en wondzorg 3.1’

Nieuwe updates vrijdag 21 oktober 2011

Doelstelling:

Decubitus is een belangrijk secundair gezondheidsprobleem. Zowel in ziekenhuizen, RVT’s als thuis lopen ernstig zieke patiënten of patiënten met mobiliteitsstoornissen het risico om decubitus op te lopen. In de praktijk steunt het preventief beleid vaak op de overtuiging dat bepaalde maatregelen moeten genomen worden, waarvan de effectiviteit niet altijd duidelijk is of bewezen werd. De voorbije jaren is hierover onderzoek gebeurd om effectieve van minder of niet effectieve maatregelen te kunnen onderscheiden.

Daarnaast heeft wondzorg de laatste jaren een zeer grote evolutie doorgemaakt. Zo worden we dagelijks overstelpt met nieuwe producten en verbandmiddelen. Ondanks het feit dat vele professionals hierover veel kennis hebben opgedaan en vaak beroep kunnen doen op verpleegkundige specialisten wondzorg, blijft de wondzorg in de praktijk zeer complex.

Met deze studiedag trachten we inzicht te geven over de laatste ontwikkelingen op vlak van decubituspreventie en verplaatsingstechnieken. We beogen duidelijkheid te brengen over het verband tussen voeding en wondzorg en zullen een structuur aanbieden om goede wondzorg te verlenen. Hierbij zullen de belangrijkste verbandmiddelen, VAC-therapie en reconstructieve heelkunde aan bod komen. Ten slotte worden een aantal casussen op interactieve wijze besproken.

Deze studiedag is ons inziens onontbeerlijk voor alle professionals die dagelijks invloed hebben op de decubituspreventie en wondzorg van hun patiënten.

Wij wensen u dan ook van harte te verwelkomen op deze studiedag.

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • ASTRA TECH
  • HOLLISTER
  • BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO