‘EUTHANASIE EN AGRESSIE’

Hoe gaan we de confrontatie in revalidatie aan?

Doelstelling:

Sinds de euthanasiewet van 2002 kan de patiënt meer inspraak hebben in beslissingen rond de medische zorg en specifiek de zorg rond het levenseinde. Mede door de hoge stressbeleving, het soms moeilijke verloop van hun revalidatie en de beperkte restmogelijkheden, uiten revalidanten frequent doodswensen en vragen zich af of het niet beter was geweest als ze het letsel niet hadden overleefd. Hier als revalidatieteam deskundig mee omgaan is niet evident.

In de voormiddag trachten wij aan de hand van de wetgeving op de vroegtijdige levensbeëindiging, ervaringen vanuit de praktijk en een uitgebreid interactief debat met een panel van deskundigen, meer inzicht te krijgen aangaande dit onderwerp.

In de namiddag staan we stil bij het thema ‘agressie’ en dit in al zijn vormen. Hoe kunnen we signalen van agressie tijdig detecteren en alzo ook voorkomen of professioneel opvangen? Is fixatie van revalidanten met agressie een goed alternatief? Onze sprekers trachten u alvast op concrete wijze meer duidelijkheid te brengen en kapstokken aan te bieden voor de eigen werksituaties.

Tevens is dit onze 15de BVRV-studiedag en willen we jullie niet alleen een zeer goed programma aanbieden, maar ook laten mee genieten van deze jubileum studiedag. Ik heet jullie dan ook van harte welkom!

Locatie:

Guislain instituut te Gent.

Sponsors:

  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • ASTRA TECH
  • HOLLISTER
  • BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
  • CTO