Nieuwsbrief

Tweemaandelijks ontvangen onze leden het digitale tijdschrift: “BVRV Nieuwsbrief”. Hierin bieden we u een selectie van artikels, zowel ernstig als luchtig van aard, in verband met de revalidatie, dit in ruime zin gezien. Onze bronnen vormen zowel de dagdagelijkse pers als meer specifieke verpleegkundige en medische tijdschriften, eindwerken… enz.

Via het tijdschrift willen we u op de hoogte houden van wat er verschijnt in nationale en internationale bronnen en zo zorgen dat u up-to-date bent en blijft.

Heeft u informatie (artikels,eindwerken,boeken,foto’s,cartoons…in verband met “Revalidatie” en dit in ruime zin, dan mag u deze steeds doorsturen naar onze redactie.

Ook uw opmerkingen zijn voor ons belangrijk en van harte welkom!

Redactieraad “BVRV Nieuwsbrief”

Nele Duplacie, UZ Leuven campus Pellenberg Ann Debaeremaeker, UZ Gent