De Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde richt zich tot alle verpleegkundigen en zorgverstrekkers, werkzaam in de revalidatiesector. Hierbij bekijken we de revalidatiesector in de ruime betekenis, van laag complexe zorg tot hoogtechnologische zorg. We schenken aandacht aan alle aspecten van de revalidatie. De BVRV wil “de revalidatieverpleegkundige” een duidelijke plaats geven binnen het landschap van de zorgsector. Lidmaatschap is gratis.

Profilering

Revalidatieverpleegkunde is een specifieke tak van de verpleegkunde waarbij de klemtonen liggen op: het stimuleren van zelfzorg door de revalidant, educatie geven aan de revalidant, begeleiden van de revalidant, betrekken van de familie in de zorg voor en rond de revalidant, de levenskwaliteit bewaken en de zorg coördineren. Een revalidatieverpleegkundige heeft oog voor patiëntenparticipatie.
Revalidatieverpleegkunde wordt gekenmerkt door een lange termijn relatie met de revalidant en zijn familie. De revalidant wordt in zijn totaliteit benaderd, met oog op de toekomst.
De beroepsvereniging wil deze specialiteit in de kijker plaatsen. Tevens is de beroepsvereniging lid van de AUVB, waarbij we op nationaal niveau een klankbord vormen voor het beleid m.b.t. verpleegkunde.

Professionalisering

Via studienamiddagen, studiedagen en nieuwsbrieven willen we de revalidatieverpleegkundigen kennis bijbrengen over de revalidatie. Zo houden we de kennis up-to-date van evoluties m.b.t. het zorglandschap. De BVRV-bestuursleden ondersteunen opleidingen in de revalidatie. Wetenschappelijk onderzoek wordt vanuit de vereniging ondersteund en gestimuleerd. Tweejaarlijks wordt de ‘prijs voor de revalidatieverpleegkundige’ uitgereikt.

Positionering

Revalidatie wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak. Via de professionalisering willen we samenwerken met andere disciplines bevorderen. Een revalidatieverpleegkundige is door zijn unieke aanwezigheid en rol een volwaardige partner in het revalidatieproces! Hierbij is uitwisseling van informatie en kennis tussen verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector belangrijk, en dit zowel op regionaal, nationaal en internationaal vlak.